Maanviljelyn

Maatalousnäyttelyt tuovat maaseudun lähelle kuluttajaa

Maatalousnäyttelyt ovat olleet osa Suomen maataloutta 1800-luvulta asti. Niiden tarkoituksena on esitellä maataloudessa, karjanhoidossa ja viljelyssä tarvittavia tuotteita, koneita, työskentelymenetelmiä ja materiaaleja, unohtamatta oheispalveluita. Kaupunkilaisia varten varsinkin maaseutunäyttelyissä on esillä maatilan eläimiä, joihin pääsee tutustumaan turvallisesti.

Viljelijöiden määrän laskemisen jamaatilojen koon kasvun myötä maatalousnäyttelyiden tarve on vähentynyt ja tällä hetkellä järjestetään vuosittain vain yksi valtakunnallinen vaihtuvapaikkakuntainen maatalousnäyttely, Farmari, jonka lisäksi pienempiä näyttelyitä kasataan tarpeen mukaan harvemmin. Oheen ovat tulleet maaseuturetket, jotka esittelevät eri kohteita opastetusti. Vähenevässä määrin järjestetään myös pienimuotoisia kunnallisia maatalousnäyttelyitä, joissa esitellään entisaikojen maaseutua vanhojen työvälineiden ja menetelmien kautta.

Farmari-maatalousnäyttely
Seuraavan kerran vuonna 2019 Mikkelissä järjestettävä Farmari on kerännyt keskimäärin 70 000 – 95 000 vierailijaa ja on suunnattu viljelijöiden lisäksi kaikelle kansalle. Näyttely tarjoaa kattavasti toimintaa ja tapahtumia koko perheelle. Erilaiset teemaretket, tempaukset, seminaarit, ruokaelämykset ja näytökset kuuluvat ohjelmaan joka vuosi, jonka lisäksi tapahtumalla voi olla erityinen teema, kuten vuonna 2017 esillä ollut Suomi 100 vuotta.

Okra
Okra järjestetään loppukesäisin Oripäässä, joka sijaitsee Varsinais-Suomessa lähellä Loimaata. Näytteilleasettajat suuntaavat tarjontansa Farmaria enemmän alan ammattilaisille, mutta myös muille uteliaille kävijöille riittää näkemistä ja tekemistä. Alueelta löytyy yleensä eläinaitauksia, tivolihuveja ja käsityötaitoa esitteleviä pajoja. Näyttelyssä voi myös tutustua perinteiseen maatalouteen ja sen historiaan vanhojen koneiden ja työvälineiden kautta tätä varten rakennetussa perinnepihassa.

ashe