Maanviljelyn

Puutarhurin monimuotoinen ammatti

Puutarhurin koulutusohjelma
Puutarhuriksi opiskellaan kuten mihin tahansa muuhun ammattiin. Puutarhatalous kattaa sisällään monia eri aloja, joissa yhdistyy sekä ravinnon tuotanto esimerkiksi vihanneksia ja marjoja kasvattamalla, että ympäristön viihtyvyyden lisääminen istutusten avulla tai ympäristöön liittyvien elämysten luomisella.

Puutarhurin opinnot kattavat muun muassa seuraavia osa-alueita.

 • Kasvien viljely ja eri kasvien tunnistaminen
 • Yritystalouden perusteet
 • Koneiden ja työvälineiden käyttö ja niiden huolto ja näihin liittyvä työturvallisuus
 • Floristin koulutusohjelmassa kukkasidonta ja vihersisustaminen
 • Erikoiskasvien kasvattaminen ja hoitaminen
 • Viljelyyn liittyvä teknologia
 • Piha- ja puistosuunnittelu
 • Käytännön töitä
  Ala jakaantuu pääpiirteittäin perinteiseen puutarhatuotantoon ja viljelyyn, ympäristön viihtyvyyteen keskittyvään viheralaan joka kattaa viherrakentamisen, sekä liiketoimintaan keskittyvään kukka- ja puutarhakauppaan. Koulutus toteutetaan usein yhteistyössä paikallisten puutarhojen, kasvihuoneiden tai kuntien puisto-osastojen avustuksella ja loppututkintoon liittyy aina ammatillisen osaamisen näytetyö. Osa opinnoista toteutetaan itsenäisesti.

Puutarhatuotannossa työskennellään joko ulkona kasvimaalla tai enenevässä määrin kasvihuoneissa ympäri vuoden käyttäen edistynyttä tekniikkaa. Tuottajat kasvattavat kuluttajien ja elintarviketeollisuuden tarpeisiin esimerkiksi marjoja, hedelmiä, vihanneksia, erilaisia kasviksia ja myös koristekasveja.

Viheralan osaajat sijoittuvat usein kaupunkien puisto-osastolle, seurakuntien palkkalistoille tai viherhoitoon erikoistuneiden yritysten riveihin. Heidän tehtävänä on ylläpitää ja rakentaa viihtyisiä ja turvallisia viheralueita koneellisesti ja tarpeen mukaan käsityönä.

Kukkakauppiaan tutkinnon suorittaneet ja puutarhaosaajat työskentelevät luonnollisesti liiketoiminnan parissa ja moni perustaa oman yrityksen tarjoten kukkasidontaa, puutarhaneuvontaa ja vihersisustuspalveluita.

Puutarhurin ammatin varjopuolia
Television viherohjelmat antavat puutarhurin ammatista hyvin siloitellun kuvan ja työn fyysinen vaativuus ja muut ammattiin liittyvät haasteet tulevat harvoin esiin. Helppojen ja kevyiden kukkaistutusten lisäksi laaja-alaiset työt vaativat usein maansiirtoa koneellisesti, lapiointia, raskaiden taakkojen kantamista, työmaan ylläpitoa ja siivoamista sekä matkustamista.

Työ on luonteeltaan kasvuaikaan sidottu ja usein talviaika lokakuusta maaliskuuhun saatetaan viettää työttömänä tai sivutöitä tehden. Kesällä tehdään vastaavasti töitä aamusta iltaan ja harva puutarhuri voi taloudellisesti tai työsuhteen puitteissa pitää kunnollista kesälomaa. Yksityisellä puolella kokopäivätöitä on vain harvoille tarjolla lukuun ottamatta suuria puutarhaketjuja, jotka palvelevat ympäri vuoden. Kuntien palveluksessa asiat ovat hieman paremmin, mutta paikkoja on rajatusti ja puistojen hoitoon annettu budjetti rajaa myös palkkoja.

Palkkaus vaihtelee puutarha-alalla paljon. Vuorotyötä tekevät saattavat saada huonoimmillaan alle kymmenen euroa tunti. Vastaavasti suurten puutarhamyymälöiden päälliköt tienaavat kilpailukykyisesti muihin aloihin verrattuna. Yksityisyrittäjät voivat tienata hyvin, jos oma markkina löytyy, mutta harva pääsee rikastumaan. Osalle puutarhurin ammatti on kutsumus ja työssä saa olla paljon ulkona, jos siitä nauttii ja oman työpanoksensa jäljen näkee usein heti. Alan arvostus on kuitenkin noussut ja vihersisustaminen ja kotipuutarhanhoito on lisännyt suosiotaan, joten ammattiosaajille on kysyntää.

Alla on listattu jotain puutarhurin yleisiä töitä.

 • Kukkien kasvattaminen
 • Kukkien sidonta ja yleinen kukkakauppa
 • Marjojen ja hedelmien viljely
 • Puutarhatuotteiden myynti ja tähän liittyvä asiakkaiden neuvonta
 • Taimien kasvatus ja myynti
 • Viheralueiden, kuten kaupungin puistojen ja luonnonpuistojen ylläpito ja
 • viherrakentaminen
 • Puistosuunnittelu kuntien palveluksessa
 • Puutarha-alan johtotehtävät
ashe